Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tang Lễ
Nhịp: 4/4
Bài số: 888
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

 

1. Hoàng hôn buông khắp nơi
Ô bình minh sáng tươi
Là khi ở với Cha sống vui muôn đời
Nhọc nhằn cùng khổ đau chấm dứt khắp nơi nơi
Bình minh sẽ sáng tươi khi đêm qua rồi.
2. Trời mai ô sáng tươi
Đâu còn vương vấn mây
Hoặc phong ba tố giông nát tan cuộc đời
Ngày Giê-xu tái lâm chói ánh sáng vinh quang
Là khi bóng tối tan thỏa vui thiên đàng.
3. Bình minh lan khắp nơi
Khi Giê-xu dắt tôi
Vào nơi nước Chúa Cha sáng tươi rạng ngời
Lời Cha đón tiếp tôi đến hưởng nước thái an
Nào đâu bóng tối tăm thỏa vui ngập tràn.

 

 

Copyright © 2012-2022