Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Báp Têm
Nhịp: 4/4
Bài số: 882
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Từ ngày có Chúa, tôi vui mừng sinh ra trong gia đình thiêng liêng đầy ơn phước 

Nhờ Ngài cứu vớt, nay tôi được ấn chứng bởi Báp-têm trong danh Jêsus.
Điệp Khúc:
Dìm trong nước, chết theo Ngài
Từ nay xa hết muôn tội
Rồi được sống với Cứu Chúa
Báp-têm trong danh Jêsus
Bước theo Ngài mãi thỏa vui bình an.
2. Giờ này dưới nước tôi suy nghiệm ơn sâu xưa trên đồi Jêsus vì tôi chết
Rồi từ lúc bước chân lên bờ, nếm biết phước Chúa ban lớn lao làm sao.
3. Được Ngài đổi mới tâm linh đầy an vui, tôi vui mừng rao ra tình yêu Chúa
Nhờ lời Chúa hứa bước đi càng vững chắc với Thánh Linh luôn trong lòng tôi.

 

 

Copyright © 2012-2022