Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Nhịp: 4/4
Bài số: 841
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
Choir

Lời Bài Hát  


Yêu Jêsus, hiến dâng thân cho Ngài 

Yêu Jêsus, sống luôn luôn vì Ngài
Ta tiến lên, vui rao truyền danh Chúa
Biết Jêsus, sống cho Ngài, mến yêu Ngài
Tình yêuJêsus, có gì đem ví sánh
Ngài yêu ta, cam chết thay ta
Ta tiến lên, vui rao truyền danh Chúa
Biết Jêsus, sống cho Ngài, mến yêu Ngài.

 

 

Copyright © 2012-2022