Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Tin
Nhịp: 4/4
Bài số: 824
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
Choir

Lời Bài Hát  


1. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa 

Những ngày thương khó với bao nỗi buồn ray rức
Trông lên Thiên Chúa nhờ Ngài lo toan và dìu dắt
Giữa muôn đổi thay, tình Ngài luôn luôn sắt đá
An tâm bên Chúa, Người bạn thân yêu và toàn năng
Bước qua nẻo gai vào miền an vui đời đời.
2. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa
Xin Ngài dẫn dắt mỗi một bước vào tương lai
Trông mong nơi Chúa đừng vì phong ba mà chùn bước
Ánh dương tình yêu đời đời vinh quang chói sáng
An tâm bên Chúa, mặc dù sóng gió và hiểm nguy
Tiếng xưa còn vang, vạn vật muôn dân phục tùng.
3. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa
Không còn lâu nữa chúng ta sẽ về Thiên quốc
Khi bao thương khó, nhọc nhằn, lo âu dần lìa xa
Hát ca mừng vui, mọi người hân hoan tiếp đón
Không ai than khóc sầu lòng đau thương và buồn chán
Sống trong tình yêu mọi người anh em một nhà.

 

 

Copyright © 2012-2022