Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ân Điển
Nhịp: 6/4
Bài số: 821
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng 

Đời tôi vốn tràn những lệ đắng
Tôi đã hư mất bao ngày
Lầm than trong nơi tội đầy
Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.
2. Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu
Buồn lo đã làm vắng niềm tin
Nhưng Chúa đã cứu tôi về
Nghỉ yên trong tay nhiệm mầu
Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên.
3. Thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng
Tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống?
Ơn Chúa đưa dắt tôi vào
Tình thương mênh mông tuyệt vời
Bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi.
4. Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời
Làm sao nói được hết niềm vui?
Khi đứng bên các thánh đồ
Ngợi ca tôn vinh danh Ngài
Về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi.

 

 

Copyright © 2012-2022