Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 6/8
Bài số: 791
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng 

Lúc sương đêm chưa ráo trên ngàn bông hồng
Và văng vẳng tiếng ai giọng khoan nhân thân ái
Chính Jêsus Christ con Trời hiển lai.
Điệp Khúc:
Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi
Và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi
Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Jêsus
Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn.
2. Jêsus chuyện trò cùng tôi thân thiết
Khiến muôn chim reo hát khi hừng đông về
Này hòa khúc Chúa ban dội thanh âm mỗi lúc
Khiến nơi ái tâm chung hòa giọng ca.

 

 

Copyright © 2012-2022