Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Nhịp: 3/4
Bài số: 784
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Ô linh hồn sao đớn đau với bất an? 

Tìm đâu trần gian tối tăm đường sáng?
Duy trong tình yêu Jêsus thấy ánh dương
Lòng ta vui sướng tự do hoàn toàn.
Điệp Khúc:
Mau mau đến nơi chân Jêsus
Nhìn xem Vua vinh hiển cao tuyệt vời
Mọi sự trên dương gian tối tăm
Dần mờ dần nhờ vinh hiển quyền năng của Vua muôn loài.
2. Jêsus nguồn an ủi những chốn bất an
Tình yêu rộng sâu thế gian nào sánh
Hy sinh mạng cho thế nhân thấy ánh dương
Tìm nơi bóng Chúa nguồn vui tâm hồn.
3. Nương trong Jêsus dẫu trong chốn tối tăm
Lòng tin Ngài luôn giữ ta mọi lối
Bao ô tội xông hãm quanh ta không nao
Thật trong tay Chúa bình an hoàn toàn.

 

 

Copyright © 2012-2022