Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Nhịp: 4/4
Bài số: 781
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
Choir

Lời Bài Hát  


1. Cầu xin Thiên Chúa chí ái phủ kín lòng, 

Bằng tình yêu thương không đổi dời,
Ngài lau hết nước mắt khỏa lấp mảnh hồn tan vỡ.
Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng,
Thần Linh Cha sẽ đến vỗ về,
Hàn gắn hết những vết thương đau ban cho bình an.
Jesus! Chúa Jesus! Cuộc sống con dâng Ngài hôm nay,
Jesus! Chúa Jesus! Đến trong tâm hồn này.
2. Cùng dâng lên Chúa tiếng hát với chúc tụng,
Niềm an vui dâng ngây ngất lòng,
Ngợi danh Cha yêu thương, dâng Cha cuộc đời tan vỡ.
Nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày,
Đầy đau thương cô liêu chán chường,
Nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Jesus.

 

 

Copyright © 2012-2022