Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Chúa Dẫn Đưa
Nhịp: 4/4
Bài số: 748
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Đường tôi đi lắm khi nhiều gai góc phủ đầy 

Và hiểm nguy dường như cuốn chân tôi
Nguyện cầu nơi Jêsus liền nghe tiếng đáp lời
Chúa đưa đường qua khó khăn trong đời.
Điệp Khúc:
Nương theo Ngài cứ vững bước tiến tới
Theo gót Ngài cứ vững bước tiến tới
Nhờ Thiên Chúa giúp sức
Tôi tin cậy hoàn toàn
Thêm năng lực, thêm đức tin theo Ngài.
2. Trần gian mong kéo tôi làm theo ý muốn mình
Và đẩy đưa vào phù phiếm chóng qua
Nhờ ơn Cha xót thương dìu tôi khỏi vũng lầy
Dắt đưa vào nơi thỏa vui an bình.
3. Đường chông gai Chúa đi hầu soi lối tỏ tường
Và giúp tôi vượt qua bóng tối tăm
Ngài cầm tay dắt đưa từng giây phút chẳng rời
Dẫn tôi về bên suối trong êm đềm.

 

 

Copyright © 2012-2022