Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Chúa Dẫn Đưa
Nhịp: 4/4
Bài số: 737
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Bạn thân mến! đừng ngã lòng khi giông tố nổi lên 

Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh
Bạn thân mến! đừng thất vọng khi đau đớn chất thêm
Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.
Điệp Khúc:
Đi trên lối những nẻo đường gió mưa
Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa
Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó
Hãy bước đi, cầm tay Chúa đừng lo.
2. Bạn thân mến! đừng run sợ khi muôn phía tối đen
Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh
Bạn thân mến! đừng nghi ngờ khi thử thách đảo điên
Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.
3. Bạn thân mến! đừng vấp phạm khi xao xuyến đức tin
Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh
Bạn thân mến! đừng yếu mềm khi cám dỗ đến bên
Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.
4. Bạn thân mến! đừng kiếm tìm vinh hoa chốn thế gian
Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh
Bạn thân mến! đừng nương dựa vào trần thế tối tăm
Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.

 

 

Copyright © 2012-2022