Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 735
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Trong những phiền ưu ta, hào quang Chúa soi lòa 

Dù lệ tràn trên má đức tin không nhòa
Dù phong ba tối trời khi sóng xô tơi bời
Trong Chúa muôn điều ấy sẽ như hoa cười.
Điệp Khúc:
Mặt trời hằng sáng soi trên tầng mây tối
Lời nghẹn ngào vướng môi Chúa đã nghe rồi
Người ơi, đưa đức tin nhìn lên Thiên Chúa
Vì bên kia bóng mờ, tay Ngài dẫn đưa.
2. Trong bóng mờ gian nan, đầy giông tố phũ phàng
Lòng thường nghe êm ấm tiếng Vua thiên đàng
Ngài xua tan tố giông ban đức tin can trường
Trong khó nguy thử thách Chúa luôn luôn gần.
3. Đêm tối đầy thương đau, lệ hoen mắt u sầu
Đều cùng nhau qua hết lúc ban mai về
Ngày vinh quang bất tận sẽ đến trong huy hoàng
Sung sướng ta cùng Chúa sống nơi thiên đàng.

 

 

Copyright © 2012-2022