Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Tường Lưu
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 723
Hợp âm: (Db)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Có bao lần bầu trời u ám, 

mây sầu giăng che đi tia sáng,
chúng ta nao nao không biết sao lo sợ vấn vương.
Có bao lần màn chiều buông xuống,
tâm thần như hoa trôi trên sóng,
Chúa đến bên ban cho chúng ta nghỉ yên vô cùng.
Ban mai đến sẽ đổi mới không vương ưu sầu,
dù non cao nhưng không quá cao lắm đâu.
Chính trong giờ nguyện cầu nơi Chúa
bao buồn lo xưa còn đâu nữa?
Ấm êm thay sau bóng đêm ta mừng đón ban ngày.


2. Những khi lòng buồn đừng than vãn,
hãy nhìn chăm lên ngai Thiên Chúa.
Nhớ chăng xưa gian nguy Chúa không khi nào tránh xa.
Suốt đêm Ngài cầu nguyện tha thiết trên đồi Ô-li-ve tươm huyết;
chính do yêu thương ta,
Chúa không bỏ ta bao giờ.
Ban mai đến sẽ đổi mới không vương ưu phiền,
bình an như chiên bên Chúa sau giấc đêm.
Chớ đi nằm dù trời khuya vắng khi điều sai ta chưa thay đúng.
Nhớ cho ban mai vẫn luôn luôn làm mới muôn phần.


3. Biết đâu vào một ngày đang tới,
ta được nghe êm êm bên gối,
Chúa yêu thương kêu ta thoát nơi gian trần đớn đau.
Khốn nguy đầy đường đời khi trước,
bây giờ tiêu tan khi ta bước đến nơi vinh quang bên Chúa cao vút trên mây trời.
Ban mai đến sẽ đổi mới khi ta am tường,
mọi nguyên do đau thương có trên thế gian.
Chúa cho người nụ cười tươi thắm khi Ngài dang tay ra nghênh đón.
Nhớ cho ban mai vẫn luôn luôn làm mới tâm hồn.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022