Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: H. B. Elwell
Nhịp: 9/4
Bài số: 679
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Cảm tạ ơn Chúa Cha ban ánh dương soi, 

ban mưa tươi đồng xanh cho trái hoa trĩu cành.
Những sầu ưu chất chồng, tâm tư nặng nề,
nhờ ơn Chúa Jêsus vui gánh thay phần tôi.

2. Cảm tạ ơn Chúa Cha trong lúc nguy nan,
khiếp kinh vây bọc quanh, can đảm không nao sờn.
Lúc lệ rưng mắt buồn, khi môi tươi cười,
bạn thân ái Jêsus chia sẻ trong mọi khi.

3. Cảm tạ ơn Chúa Cha trong những thua thiệt,
trước mắt bao lợi danh, giữ đức tin vững vàng.
Biết lời nào cảm tạ Chúa cho tận tường,
tạ ơn Chúa không thôi trong suốt cuộc đời tôi.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022