Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: O. J. Smith và Rodger M. Hickman
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 6/8
Bài số: 649
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Chúa đã cứu từ nay đời tôi tự do  

thoát bóng tối sống trong ánh vinh quang Ngài.
Thập tự giá huyết yêu thương kia chan hòa,
cho tôi sống với bao hy vọng ngày mai.

Điệp khúc:
Hát vang lên khúc ca từ Gô-gô-tha.
Chúa chết thay lỗi tôi từ nay cách xa.
Dầu cho muôn sự thay đổi trong đời,
đời tôi bên Ngài mỗi bước không rời,
cùng Chúa vững an trên đường
về nơi thỏa vui muôn đời.

2. Chúa đã cứu màn đêm cuộc đời dần tan,
ánh nắng mới chiếu trên sương mai huy hoàng.
Là nguồn sống Chúa ban cho tôi mỗi ngày,
trông mong Chúa đến trong vinh quang ngày mai.

3. Lớn tiếng hát vì Jêsus là bài ca,
Đấng đã chết để muôn dân được phục hòa.
Ta chung tiếng kính dâng khúc ca muôn đời
tôn vinh Chúa đã ban cứu ân mọi nơi.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022