Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Martin Luther
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 556
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Chúa Thánh giáng sinh nơi  

máng chiên cô đơn nghèo nàn.
Ngàn vì sao nhìn vào
chốn Jêsus nằm tăm tối!
Cứu Chúa Jêsus ôi!
Cớ sao sinh nơi đê hèn,
từ chốn thiên đàng cao
Jêsus xuống trần vì con.

2. Những tiếng chiên kêu vang
khiến Vua Jêsus mỉm cười.
Ngoài trời muôn ngàn lời
hát ca vang mừng Con Thánh.
Cứu Chúa Jêsus ôi!
Máng rơm khô xưa Ngài nằm,
là chính tâm hồn con
cúi xin rước Ngài giờ đây.

3. Cứu Chúa Jêsus ôi!
Chúng con đang mong chờ Ngài,
mời Ngài vui lòng vào
chính nơi tâm hồn khao khát.
Cứu Chúa Jêsus ôi!
Mến yêu con muôn muôn đời
và dắt đưa đường con
đến khi bước vào thiên cung.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022