Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 462
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Dưới bóng Chúa hiển vinh, chỗ ấy rất vui tình 

Giờ mà tôi dựa nương cánh Chúa vĩnh sinh
Huyết báu bối chảy tuôn, đánh đổ hết cơn buồn
Giờ mà tôi dựa nương cánh Chúa vĩnh sinh.
Điệp Khúc:
Cánh kia, nghiêng vào
Còn e sợ sao?
Có Đấng chí cao
Cánh kia nghiêng vào
Đời đời tôi được nương ở cánh vĩnh sinh.
2. Phấn chí quyết nhất sinh ruỗi bước đến thiên thành
Vì là tôi dựa nương ở cánh vĩnh sinh
Ánh sáng Chúa rỡ soi, nhắm lối thánh theo hoài
Vì là tôi dựa nương phải cánh vĩnh sinh.
3. Quyết chí cứ thẳng xông, rung nhác chẳng nao lòng
Vì là tôi dựa nương ở cánh vĩnh sinh
Chúa giáng phước ấp yêu, quyến luyến đến tôi nhiều
Lòng này mong dựa luôn ở cánh vĩnh sinh.

 

 

Copyright © 2012-2022