Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 460
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Lời Bài Hát  


1. Kìa bóng thiều quang không phương so sánh 

Với ánh thiên thượng sáng soi
Hiện ở hồn tôi quang minh vinh hiển
Bởi Jêsus, ánh sáng thánh.
Điệp Khúc:
Ánh sáng siêu phàm!
Ánh vinh hạnh thật
Luồng bình tịnh tươi thắm cả tâm linh tôi
Lúc Jêsus hé môi mỉm miệng cười
Hiện ra ánh sáng soi trong lòng.
2. Trường âm nhạc lòng tôi đương trổi khúc
Hát xướng ca tụng Thánh Vương
Nhiều bản trường thiên Christ vui nghe thấu
Dẫu tôi không thể cất tiếng.
3. Hiện có mùa xuân nơi tâm tươi mới
Bởi Chúa vô ngự trong tôi
Mừng cảnh bình yên, chim cu đương gáy
Trổ hoa ân điển sáng chói.
4. Thật cả đời tôi hân hoan thư thái
Yêu kính trông cậy tôn vinh
Vì phước hiện tại tôi không kể xiết
Với tương lai hưởng cõi thánh.

 

 

Copyright © 2012-2022