Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thanh Thiếu Niên
Nhịp: 4/4
Bài số: 379
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


Duy một cửa vô thiên đàngMà chia hai phía rất khácPhía trong với phía ngoàiBạn đứng trên phía nào?Duy một cửa vô thiên đàngMà chia hai phía rất khácChính tôi đứng phía trongBạn đã đứng bên nào? 

 

Copyright © 2012-2022