Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 3/4
Bài số: 361
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
Giọng 1
Giọng 2
Giọng 3
Giọng 4
Tất cả 4 giọng

Lời bài hát     

 

1. Đồng bào thiểu số ở nơi non xanh

Cần được cứu rỗi khác chi tôi, anh

Sống chẳng biết Chúa, mấy ai quan tâm,

Rao giảng sự sống Phúc âm.

Điệp Khúc:

Mau lên miền cao giảng truyền

Vâng theo Jêsus phán tuyên

Khắp cả thế giới phải nghe ơn ban

Ai nấy vào chốn vĩnh an.

2. Kìa tình cảnh ấy có ai thương tâm,

Đồng lòng quyết chí đến nơi sơn lâm

Cứu kẻ bơ vơ, tối tăm lạc đường,

Đưa dẫn vào chốn an khương.

3. Đồng bào thiểu số đón trông thiên ân,

Mình được Chúa cứu nỡ sao an thân

Đến với anh em đỡ nâng tâm linh

Cho đến ngày Chúa quang vinh.

4. Thì giờ cứu rỗi sắp hết nay mai,

Đạo trời kíp giảng khắp dân sơn nhai

Của cải, tâm, thân Chúa ban cho ai,

Dâng cứu người thoát nguy tai.

 

Copyright © 2012-2022