Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Tin
Nhịp: 4/4
Bài số: 311
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Nhìn người giềnh giàng hiên ngang 

Mấy gã kia hoang mang
Ca-lép trông Chúa linh năng
Đức tin thêm khăng khăng
Chúa hứa tuyên há vô bằng
Quyết không còn lưỡng lự
Vì lời từ miệng Giê-hô-va chẳng đáng tin ư?
Điệp Khúc:
Mỗi một bước ta không ly
Vững lòng tiến lên đi
Một xua gấp ngàn vỡ tan
Hai rượt đuổi dư vạn.
2. Người nào gìn vẹn đức tin
Giống Ca-lép như in
Thực hành lời Chúa ban sai
Không nghi nan như ai
Ắt Chúa ban phước lâu dài
Chúng ta được hưởng hoài
Vì Ngài phù trợ cho ai vâng ý thánh không sai.
3. Phàm người nào còn phân tâm
Chẳng nếm ơn cao thâm
Còn người theo Chúa tín trung
Cha ban ơn dinh sung
Phước Chúa vui hưởng vô cùng
Cả thân hồn thấm nhuần
Đời đời được Ngài ban thiên ân quí báu vô ngần.
4. Hầu việc một Giê-hô-va
Sống thỏa tâm Vua ta
Nhìn một mục đích chăm chăm
Không đi theo tư tâm
Chúa dẫn ta chẳng sai lầm
Chuẩn tiêu đạt trước mình
Hầu việc trọn vẹn, vui tươi duy Chúa đáng tôn vinh.

 

 

Copyright © 2012-2022