Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Nhịp: 3/4
Bài số: 287
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Mọi sự thử thách bủa vây tôi nay 

Đường đời hiểm hóc vấp bao chông gai
Lóe sáng trong tôi ý an ninh đây
Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!
Điệp Khúc:
Tôi đây Jê-sus nhớ hoài
Jê-sus hằng luôn nhớ tôi
Chúa ấp yêu tôi quyết không bồi hồi
Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!
2. Đời đầy những mối khổ ưu nguy kinh
Toàn ngập bóng tối phủ che tâm linh
Giữa cảnh âm u nhắc tôi đinh ninh
Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!
3. Dầu màn hắc ám cuốn lên hay buông
Cuộc đời sáng láng hay trong thê lương
Quyết cứ an tâm nhớ câu kim ngôn
Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

 

 

Copyright © 2012-2022