Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Nhịp: 2/2
Bài số: 286
Hợp âm: (Db)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Ai tuyệt vọng thống tâm kia, gần xa trong thế gian 

Lại quì tại ngôi ơn phước, nhiệt thành nguyện van
Tỏ mối đau thương trong lòng, đem nỗi khổ phô trình
Dưới đất không tâm bịnh nan y cho thiên đình.
2. Ai tuyệt vọng hãy mau nương cậy đây, vui thỏa thay
Người lầm lạc được nhìn thấy con đường về ngay
Đấng úy lao đang êm dịu tuyên bố cách đành rành
Dưới đất không tâm bịnh nan y cho thiên đình.
3. Nơi đây là Bánh thiêng liêng, là Sông nước vĩnh sinh
Nguồn tràn từ nơi ngôi Chúa, ngon ngọt sạch tinh
Hãy đến chung tiệc đại từ, nên nhớ ghi đành rành
Dưới đất không tâm bịnh nan y cho thiên đình.

 

 

Copyright © 2012-2022