Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 264
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Căn cớ nào kiên cố bằng nền Chúa xưa đã xây 

Cho môn đồ được lập do đức tin trên lời Thầy
Lời Chúa đã tuyên hứa há sẽ phán thêm chữ gì
Cho ai đang núp trong hầm ẩn náu Jêsus Christ?
Cho ai nương thân tại hầm ẩn náu Jêsus Christ.
2. “Con ơi, đừng kinh khiếp, vì này có ta ở với
Ta đây Thiên Phụ con, vui giúp con luôn trọn đời
Hằng đoái giúp thêm sức, giữ chỗ đứng con vững yên
Nâng con trên cánh tay mạnh mẽ luôn không đảo điên
Nâng đỡ con an bàn bằng chính cánh tay toàn quyền.”
3. “Khi ta gọi con phải vượt dòng nước thăm thẳm sâu
Phong ba sầu muộn thật không thế sao con ngập đầu
Vì chính ta ban phước ở với con trong thử rèn
Nhân sự đau đớn ta luyện con tiêu bao vết đen
Nhân khổ đau con chịu, ta phiếu trắng con toàn quyền.”
4. “Khi con chịu trong lửa hừng rèn thử, đang khiếp kinh
Ơn ta dư dật hằng nâng đỡ con được tịnh bình
Hồn phách vẫn yên ổn, chẳng chút sém trong lửa hồng
Duy luyện sạch rét ten được nên tinh kim sáng trong
Duy chỉ thiêu sạch cặn, luyện thét con nên vàng ròng.”
5. “Dân ta dầu cao tuổi càng từng trải, thêm hiểu thông
Tuy sao dời vật đổi ân ái ta luôn mặn nồng
Dầu tóc trắng như tuyết vẫn ở giữa ơn dắt đem
Coi như chiên nhỏ ta bồng ẵm trong tay ấm êm
Coi giống chiên con được sạch cặn, bồng ẵm giữa tay dịu mềm.”
6. “Tâm linh nào đã quyết dựa vào cánh tay của ta
Ta luôn binh vực họ cho khỏi tay quân nghịch tà
Quyền thế cả âm phủ khủng bố cũng không chuyển dời
Ta cam đoan chẳng bao giờ quên người hay bỏ rơi
Ta chẳng xa lìa ngươi, vui bảo đảm đến đời đời.”

 

 

Copyright © 2012-2022