Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Sự Chữa Bệnh
Nhịp: 4/4
Bài số: 248
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Ôi Christ, xưa biết bao bệnh nguy cùng 

Kêu xin ơn Chúa đâu hoài công
Tiếng quyền phép Chúa nay vẫn ứng linh
Cùng ai khốn nguy cầu danh thánh
Nguyền nghe chúng tôi hiệp cung bái
Khẩn thiết nơi ngôi phước ân Ngài.
2. Ôi, bao nhiêu nỗi đau buồn lo phiền
Tuy to hay nhỏ, chung hoặc riêng
Dẫu là hôm qua, ngày nay, mai đây
Dầu cho xảy đến tại đây đấy
Quì ngay chúng tôi đồng cung bái
Khẩn thiết quanh ngôi phước ân Ngài.
3. Hôm nay bao kẻ đau gần qua đời
Trông anh em giúp khi tàn hơi
Ước nhờ sức tiếp trợ Chúa chúng tôi
Cùng ai đó gánh nặng phân phối
Nguyền dâng của lễ hiệp nghi mãi
Khẩn thiết nơi ngôi phước ân Ngài.
4. Hôm nay con Chúa tay nguyền như lòng
Xin Cha ban chúng tôi làm xong
Mỗi luật yêu thương của Đấng chí nhơn
Hầu an ủi những người đau đớn
Nguyền dâng của lễ hiệp nghi mãi
Khẩn thiết nơi ngôi phước ân Ngài.
5. Như kia đau ốm ô tội, ưu phiền
Lui ra ngay trước sức quyền thiêng
Đến hồi kẻ thống bi hóa thảnh thơi
Được ơn cứu, chữa lành thơ thới
Cùng chư thánh hát bài vô giá
Nhóm với nhau tại chốn thiên toà.

 

 

Copyright © 2012-2022