Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 6/8
Bài số: 240
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Chúa ôi, cho tôi càng gần, Gần nơi Chúa hơn; 

Dẫu phải mang cây thập tự, Càng gần Chúa hơn;
Trong lúc đau thương sầu u, Tôi vẫn luôn xin Jê-sus:
Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, Càng gần Chúa nay.
2. Dẫu khi kim ô lặn rồi, Lạc nơi hiểm nham,
Đá thiêng tôi kê đầu nằm, Hồi trời tối tăm;
Trong giấc chiêm bao nguyện mong,
Mong Chúa cho nương bên lòng;
Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, Càng gần Chúa nay.
3. Đến lúc tôi bay về trời, Thật khoan khoái thay!
Bỏ xa trăng sao, mặt trời, Vùn vụt lướt bay;
Tôi vẫn hoan ca dậy rân, Xin Chúa đem tôi được gần;
Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, Càng gần Chúa nay.

 

 

Copyright © 2012-2022