Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Hội Thánh
Nhịp: 4/4
Bài số: 147
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Bao cường quốc, vương bá ngũ đại châu
Xưa lẫy lừng nay còn đâu?
Ôi Christ, Hội Thánh nghìn thu còn nguyên
Cầu nguyện rao giảng thường xuyên.
2. Xem nền tảng Hội Thánh vững lập thay
Muôn thuở đồn thiêng còn đây
Từ trong Hội Thánh linh khúc trường ca
Trầm thăng thánh thót gần xa.
3. Ôi, lạy Chúa, Hội Thánh vững bền thay
Không giống cường quốc đời nay
Dầu cho động đất giống tố ngược nghiêng
Nền Hội Thánh vẫn còn nguyên.
4. Ôi, Hội Thánh muôn thuở vững bền thay
Như Thái sơn chẳng hề lay
Tràn lan hùng cứ trên ngũ đại châu
Nhà xây không bởi người đâu.

 

 

Copyright © 2012-2022