Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Hội Thánh
Nhịp: 4/4
Bài số: 146
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Căn cơ duy nhất Jêsus thôi
Nàng Hội Thánh nương trên Ngài
Lời thiêng, nước thánh rửa lỗi xưa
Tân tạo nên trang hiền giai
Ngài từ thượng thiên xuống kiếm nàng
Hứa khiến nên tân phụ Ngài
Hy sinh đem huyết cao mua nàng
Vì nàng Chúa lâm hình đây.
2. Tuy dung thân khắp trong nhân gian
Hiệp một thánh dân thiên thành
Này quy tắc cứu rỗi quý nương
Một Cha, đức tin, trùng sinh
Nàng ngợi một danh Chúa hiển vinh
Bánh thánh hưởng chung tiệc linh
Ngày đêm nôn nả trông mong luôn
Nguyền đạt mỗi ơn Thần minh.
3. Tuy nhân gian chán chê ghen tuông
Họ làm khổ cho thân nàng
Vì phe đảng lắm lúc xé tan
Thêm họa bởi men dị đoan
Dầu vậy, ngày đêm các thánh luôn
Tỉnh thức khẩn ơn Ngài ban
Đêm kêu than sắp như sương tan
Vừng hồng ló, ca ngợi vang.
4. Tuy đương cơn đấu tranh hoang mang
Đường đời khổ lao thân nàng
Nàng mong lúc kết liễu chiến đoan
Qua ngày thiên niên bình an
Nàng mường tượng đôi mắt sáng choang
Nóng nảy ngắm trông Hiền Lang
Rồi khi đắc thắng, trong vinh quang
Nàng được nghỉ ngơi bình an.
5. Tuy thân trên đất đương chơi vơi
Hội hiệp với Ba Ngôi Trời
Cùng thông cảm các thánh nghỉ ngơi
Sớm hôm chén vui đầy vơi
Ồ, nhìn lên chư thánh thảnh thơi
Khẩn Chúa xuống ơn nhuần tươi
Hầu ta như chúng khiêm nhu kia
Cùng Ngài ở trên trời vui.

 

 

Copyright © 2012-2022