Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 9/8
Bài số: 132
Hợp âm: (Dd)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Rồi đây Cứu Chúa từ từng trời cao tái lâm
Hy vọng đẹp tươi đây có điệu năng bổ tâm
Thoáng trông mặt Chúa, mọi sự vật thay đổi ngay
Cuộc chạy đua của chúng ta đạt đích tại đây!
Điệp Khúc:
Biến canh lạ thay!
Biến canh lạ thay!
Hồi tôi hân hoan trông Thiên nhan hiển oai
Biến canh lạ thay!
Biến canh lạ thay!
Hồi tôi trông thánh nhan Ngài!
2. Tình trạng lẻ loi thoạt thành đoàn viên thỏa thay
Quanh bệ Jêsus không vắng mặt như thuở nay
Kẻ ngủ vùng thức dậy, cùng người đang sống đây
Được Ngài cho biến hóa lên tận các từng mây.
3. Rồi đây thái dương hừng, bầu trời đen tối tan
Đêm mù mịt kia nay hóa bạch nhật sáng choang
Bão giông liền dứt, thành bình tịnh khôn tả ra
Lụy sầu khô ráo, hỉ hân ngợi khúc trường ca.
4. Tình trạng yếu đau thoạt thành mạnh vui phước thay
Ở thiên đàng đây khuyết điểm thành ưu điểm ngay
Thống tâm liền biến thành sự mừng vui thỏa tình
Ngày xưa đi bởi tin, nay mục kích tường minh.

 

 

Copyright © 2012-2022