Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Martin Rinkart
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 7
Hợp âm: (F)

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

Ca Cảm Tạ

1.Đây tâm, tay, tiếng chúng tôi vui vẻ cảm ơn Chúa trên trời,
bao công lao Chúa hiển oai, kia, thế giới vui vẻ trong Ngài;
Nơi tay thân mẫu chúng tôi, đà được phước Chúa vô đối,
thêm lớn ơn thiêng càng thêm, đến nay vẫn thương êm đềm.

2. Giê-hô-va bác ái thay, xin Chúa ở bên chúng tôi rày,
cho tâm linh vui vẻ thảnh thơi, nâng đỡ chúng tôi đến trọn đời;
Xin thiên ân giữ chúng tôi, hằng đưa bước lúc tăm tối,
xin giữ luôn luôn rày sau, khỏi cơn khổ nguy ưu sầu.

3. Xin dâng Chân Chúa bữa nay muôn tiếng cám ơn đức cao dày;
Cha, Con, Linh rất hiển oai, muôn thuở quản cai ở thiên đài.
Trên thiên binh dưới thế nhân, thờ Thần vĩnh hữu, toàn chân,
khi trước, hôm nay, ngày mai, thủy chung nhứt tâm thờ Ngài.

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  

Copyright © 2012-2022