Giải thích từ ngữ

Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

DÂNG CHÚA LỜI NGỢI CA

Bài số: 55

DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN

Bài số: 24

DÂNG CHÚA ĐỜI CON

Bài số: 145

DÂNG HIẾN

Bài số: 118

DÂNG LÊN CHA

Bài số: 221

DÂNG LÊN CHÚA CHÍNH CON

Bài số: 161

DÂNG LÊN VUA THÁNH

Bài số: 73

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bài số: 65

DÂNG TRỌN CHO GIÊ-XU

Bài số: 122

DANH CAO QUÝ

Bài số: 54

DANH QUÝ TRỌNG

Bài số: 42

GẦN BÊN CHÚA CÀNG HƠN

Bài số: 169

GẦN CHÚA HƠN

Bài số: 125

GẶP CHÚA

Bài số: 353

GẶP GỠ CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 261

GIÁNG SINH ĐÃ VỀ

Bài số: 314

GIÂY PHÚT NGỢI CA

Bài số: 210

GIÊ-HÔ-VA DI-RÊ

Bài số: 234

GIÊ-HÔ-VA NI-SI

Bài số: 40

GIÊ-HÔ-VA, ĐẤNG DẮT CHĂN HỒN TÔI

Bài số: 255

GIÊ-XU BÊN TÔI

Bài số: 224

GIÊ-XU CHỌN TÔI

Bài số: 137

GIÊ-XU CON SUY TÔN NGÀI

Bài số: 62

GIÊ-XU CỨU TÔI

Bài số: 204

GIÊ-XU KÊU GỌI MỌI NGƯỜI

Bài số: 287

GIÊ-XU LÀ MÙA XUÂN

Bài số: 382

GIÊ-XU LÀ…

Bài số: 274

GIÊ-XU NGUỒN NƯỚC SỐNG

Bài số: 275

GIÊ-XU NGUỒN VUI XUÂN

Bài số: 385

GIÊ-XU ĐẤNG SỐNG

Bài số: 347

GIÊ-XU ĐẤNG SỐNG

Bài số: 348

GIÊ-XU ĐẸP THAY DANH NGÀI

Bài số: 53

GIÊ-XU, CHÍNH NGÀI

Bài số: 218

GIÊ-XU, CHÚA BÌNH AN

Bài số: 329

GIÊ-XU, ĐẤNG DUY NHẤT TÔI CẦN

Bài số: 311

GIÚP AI ĐANG BĂN KHOĂN

Bài số: 369

GÔ-GÔ-THA

Bài số: 340

HA-LÊ-LU-GIA CẢM TẠ CHÚA

Bài số: 20

HA-LÊ-LU-GIA TÔN CAO CHÚA

Bài số: 29

HẰNG CHIẾU

Bài số: 368

HÁT CHO NGÀI

Bài số: 49

HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 84

HÁT KHEN GIÊ-XU

Bài số: 58

HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 27

HÁT NHƯ ĐA-VÍT

Bài số: 107

HÁT VÌ GIÊ-XU

Bài số: 23

HÁY HÁT LÊN

Bài số: 230

HÃY THẮP SÁNG LÊN

Bài số: 355

HÃY TIN NHẬN

Bài số: 284

HÃY ĐẾM CÁC PHƯỚC ƠN CHÚA BAN

Bài số: 194

HÃY ĐẾN BẾN CHA

Bài số: 301

HÃY ĐẾN VỚI CHA

Bài số: 263

HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Bài số: 69

HÃY ĐI CHÚA ĐANG GỌI

Bài số: 148

HIỆP LẠI TRONG ÂN ĐIỂN

Bài số: 14

HIỆP MỘT

Bài số: 25

HÔ-SA-NA

Bài số: 98

HỠI CHÚA! MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN

Bài số: 8

HƯỚNG TÂM LÊN

Bài số: 292

HUYỀN DIỆU ĐÊM THÁNH

Bài số: 321

KẾT CHÚNG CON LÀM MỘT

Bài số: 18

KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC

Viết bởi Martin Nystrom
Bài số: 3

KHI CHÚA VÀO ĐỜI

Bài số: 315

KHI CÓ GIÊ-XU

Bài số: 305

KHI GIÊ-XU VÔ LÒNG

Bài số: 271

KHÔNG AI NGOÀI CHÚA

Bài số: 123

KHÚC TÂM CA

Bài số: 309

KHÚC TÌNH CA NGÀY CƯỚI

Bài số: 376

KÌA CỬA CỨU RỖI

Bài số: 285

LÀM CON VUA THÁNH

Bài số: 188

LẠY CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 67

LÊN ĐƯỜNG

Bài số: 134

LÊN ĐƯỜNG ĐI

Bài số: 143

LỜI CẢM TẠ

Bài số: 219

LỜI CHÚA

Bài số: 159

LỜI KHẨN NGUYỆN

Bài số: 111

LỜI NGUYỆN

Bài số: 152

LỜI NGUYỆN CẦU

Bài số: 164

LỜI NGUYỆN CẦU

Bài số: 293

LỜI NGUYỆN KÍNH YÊU

Bài số: 196

LỜI TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 71

LỜI TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 220

LỚN BẤY DUY NGÀI

Bài số: 50

LÒNG CON TÔN KÍNH CHA

Bài số: 83

LÒNG NGUYỆN THEO GIÊ-XU

Bài số: 160

LỬA PHỤC HƯNG

Bài số: 4

LÚC ANH NGUYỆN CẦU

Bài số: 351

MAU CÙNG ĐẾN TÔN THỜ CHÚA

Bài số: 90

MẸ YÊU

Bài số: 379

MƠ ƯỚC HẦU VIỆC CHÚA

Bài số: 156

MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Bài số: 323

MỘT CON CHIM ÉN

Bài số: 364

MỘT NGÀY TƯƠI MỚI

Bài số: 186

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Bài số: 327

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 313

MỪNG VUI MỖI NGÀY

Bài số: 207

MỪNG XUÂN

Bài số: 381

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Bài số: 149

NĂNG QUYỀN TÌNH YÊU

Bài số: 121

NÊN HÃY ĂN NĂN HIỆN NAY

Bài số: 281

Copyright © 2012-2022