Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 378
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Hằng ngày đừng quên cám ơn cha
Bằng lời nói yêu thương chân thành
Hằng ngày đừng quên cám ơn mẹ
Bằng việc làm yêu thương
Đừng chờ ngày hấp hối qua đời
Ngàn lời nói yêu thương như thừa
Đừng chờ ngày hấp hối qua đời
Ngàn vàng như không
Sông suối kia do nguồn sinh ra
Con sống do công ơn cha mẹ
Non núi kia cao tận trời xanh nào bằng tình thương

 

Copyright © 2012-2022