Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 366
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Tạ ơn Chúa đã cho ta hè qua
Để học biết yêu thương vâng phục Cha
Cùng gắn bó sẻ chia vui buồn
Tình thắm thiết như anh em một nhà
Thời gian hỡi sao nỡ vút bay
Để lưu luyến giây phút chia tay
Chào anh nhé thương mến mùa hè
Xin chào tạm biệt và xin mãi nhớ nhau 

 

Copyright © 2012-2022