Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 363
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Anh và tôi, anh và tôi, Chúa Giê-xu vui chết thay cho anh và tôi
Anh và tôi, anh và tôi, Chúa Giê-xu vui chết thay cho anh với tôi 

 

Copyright © 2012-2022