Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 330
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Ấy một đêm rất xa vời
Ngàn vì sao lung linh sáng soi nơi Bê-lem
Bọn mục đồng nghe vang khúc ca thiên thần báo tin
Mừng vui thay hôm nay Giê-xu Con Trời giáng sinh

Ấy là đêm Chúa ra đời
Tại chuồng chiên đơn sơ máng rơm không nệm gối êm
Vì lòng Ngài yêu thương thế nhân nên Ngài phó thân
Để muôn dân hôm nay nhận được tình yêu Thiên Chúa

Thật Chúa đã đến vì quá yêu con người
Đang mãi đi trong lỗi lầm
Tìm đến Cứu Chúa nhận tình yêu nơi Cha
Ngài sẽ lau khô dòng nước mắt
Ngài sẽ xóa hết mọi buồn lo trong anh
Và anh sẽ đắc thắng luôn mỗi ngày
Tìm lại niềm vui nơi Cha
Và tình yêu Cha dành cho anh
Người hỡi có biết vì cớ sao Giê-xu
Đã đến trong nơi khó nghèo?
Vì Chúa đã đến tìm và cứu những bước người
Mải mê đi trong tăm tối
Nào hãy cất bước tìm về Cha yêu thương
Nguồn sự sống Chúa mãi luôn tuôn đầy
Từng ngày trôi qua trong anh
Lòng bình an hy vọng
Cha ban cho anh và tôi 

 

Copyright © 2012-2022