Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 279
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 1. Dù có bao nhiêu tài năng khôn ngoan
Dù có bao nhiêu học thức của cải
Nhưng không tin quyền năng Chúa Cha trên trời
Bao công lao tựa như khói vương mây dời
Dã tràng se cát biển đông
Chỉ là một con số không

2. Dù có bao nhiêu bài ca du dương
Dù có bao nhiêu lời nói khéo léo
Nhưng không đem tình thương Chúa cho mọi người
Bao công lao tựa như cát nơi sông hồ
Chỉ một cơn sóng trào dâng
Mọi sự đều theo nước trôi

 

Copyright © 2012-2022