Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 267
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

1.Từ lâu Giê-xu mong ước vô tâm hồn anh đó
Tình yêu thương Chúa vui ban cho
Trần gian không chi phân rẽ anh xa lìa Thiên Chúa
Chúa không từ bỏ anh bao giờ

Điệp Khúc:
Chúa vẫn nhớ tới, vẫn nhớ tới anh đêm ngày
Và giờ đây Ngài mời gọi anh đến ngay
Chạy đến đến với Cứu Chúa
Mở cửa ra cho Ngài
Chúa ban niềm thỏa vui lâu dài

3. Ngài dang tay yêu thương đón anh quay về bên Chúa
Bình an yên nghỉ không lo âu
Tội xưa Giê-xu tha thứ anh e ngại chi nữa
Hãy quay về Chúa đang mong chờ

 

Copyright © 2012-2022