Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 258
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

1. Dù ta lang thang xa cách Đấng chăn chiên yêu thương
Từ nan không vâng theo ý muốn Cha
Thì ta nên ghi nhớ trong tâm ý tưởng quý này:
Chúa vẫn yêu thương ta cho đến cùng

Điệp Khúc:
Ngài luôn yêu mến anh và tôi
Tình yêu quý báu sâu rộng thay
Dù thành công hay thất bại
Dù gặp vui hay đau buồn
Chúa vẫn yêu thương ta cho đến cùng

2. Tình yêu thương Cha to lớn thế gian không chi so
Lòng khoan dung Cha lan khắp không gian
Ngài kiên tâm mong đón những ai đã chối bỏ Ngài
Chúa vẫn yêu thương ta cho đến cùng

3. Dù cho song thân ta bỏ hay không yêu thương ta
Thì Cha yêu thương nghênh tiếp chúng ta
Ngài luôn chăm lo giúp chúng ta chiến thắng mỗi ngày
Chúa vẫn yêu thương ta cho đến cùng

4. Dù trong tương lai ta bước lui không yêu thương Cha
Lòng ta không sao rung cảm như xưa
Tình yêu trong ta chẳng y như lúc mới bắt đầu
Chúa vẫn yêu thương ta cho đến cùng 

 

Copyright © 2012-2022