Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 251
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

1. Tình yếu Chúa sâu rộng, đã đến với tôi
Đời tôi nay xa lìa đường cũ lối xưa
Từ miền tối thế gian, vào nơi hiển vinh
Giê-xu vẫn sống, dẫn bước tôi theo Ngài
"Này ta xóa muôn tội, xóa muôn tội lỗi cũ của con
Nói cho người, nói cho người đi."
Hãy tin nhận Chúa nhân từ vẫn sống muôn thu
Hãy đưa người đến chung niềm tin

2. Một hôm Chúa nhân từ, đã đến với tôi
Làm sao tôi quên được giờ phút biến thay
Từ ngày ấy lối đi dường như nở hoa
Vì tôi vẫn sống trong ơn yêu thương Ngài
"Này ta xóa muôn tội, xóa muôn tội lỗi cũ của con
Nói cho người, nói cho người đi."
Biết bao người, biết bao người vẫn sống đau thương
Hãy đưa người đến trong tình yêu

 

Copyright © 2012-2022