Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 250
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 1. Giê-xu là tình yêu, Giê-xu nguồn cứu ân
Giê-xu lìa ngôi báu, hy sinh cho thế nhân
Tâm tôi nguyện khắc ghi, tình yêu ôi quá cao đẹp
Chúa dắt dìu lối đi, Ngài ban cho tôi niềm vui mới

Điệp Khúc:
Tôn vinh Cha Ha-lê-lu-gia muôn thu
Vì yêu nhân gian Chúa không hề than
Cam hy sinh mang nỗi khổ đau cứu chuộc loài người
Tôn vinh Cha Ha-lê-lu-gia muôn thu
Tình yêu Giê-xu tràn tuôn mãi mãi không phai

2. Giê-xu là tình yêu, nên Cha thường nhắc khuyên
"Con ơi, hằng yêu mến như Ta yêu các con."
Tâm tôi nguyện khắc ghi, tình yêu ôi quá cao đẹp
Quyết sống đời mến yêu, làm cho tha nhân thờ tôn Chúa

 

Copyright © 2012-2022