Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 239
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 1. Giê-xu là Cứu Chúa vang danh trần gian
Giê-xu, Ngài luôn lắng tiếng nghe con cầu xin
Chính Giê-xu hằng cứu giúp những khi con ngã lòng
Chúa luôn tuyệt vời ngọt ngào tươi mới hồn con

2. Giê-xu, sao kể hết yêu thương Ngài ban
Giê-xu, tụng ca danh Chúa muôn thu chẳng phai
Bởi vì Ngài chịu chết thế cứu tôi xa khổ hình
Chúa luôn tuyệt vời, trọn đời con sống bình an

3. Giê-xu, xin hãy đến mau trong đời con
Giê-xu, mời Ngài hãy đến con đang chờ mong
Ôi Giê-xu miệng con sẽ hát muôn câu chúc tụng
Chúa luôn tuyệt vời, ngọt ngào tươi mới hồn con

 

Copyright © 2012-2022