Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 232
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Bao thời gian qua đếm phước Ngài ban
Trên đời con nay Chúa luôn luôn tin dùng
Từ nay con hân hoan nhìn Giê-xu như gương luôn sáng soi
Ngài là tình yêu thương hằng bao phủ con trong cả cuộc đời

Vâng đời con đây bước với Giê-xu
Yêu tội nhân như Chúa đã yêu con nhiều
Cùng Giê-xu đem tin vui truyền cho tha nhân đang ngủ mê
Nhờ Giê-xu ban ơn lòng con xin nguyện hăng say bước đi

Dù bao gian khó con vững bước theo Giê-xu hoài
Ngày tháng qua lòng tràn niềm vui nơi Vua Giê-xu
Lòng luôn ghi nhớ ơn Cứu Chúa ban nguyện chẳng phai
Quyết tâm đến với Ngài
Và cùng Chúa tiến bước đi khắp nơi nào lòng không sờn

 

Copyright © 2012-2022