Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 223
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

1. Ngài thật là Vua
Là Chúa thánh oai quyền
Ngài tạo nên ta
Thật đẹp đẽ tuyệt vời
Ngài ban cho ta
Cuộc sống mới tươi vui
Ta hãy hoan ca
Ngợi khen Chúa muôn đời

2. Thời gian trôi qua
Tình Chúa mãi không dời
Ngài hằng yêu ta
Luôn chăm sóc đêm ngày
Lòng ta vui thỏa
Nguyện hát xướng tôn Cha
Tôn Chúa Giê-xu
Là Chúa thánh muôn đời

 

Copyright © 2012-2022