Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 217
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Điệp Khúc:
Tình yêu Giê-xu bền vững muôn đời
Là đồn lũy cho người gặp giông tố gió mưa
Là nơi trú ẩn giữa cơn ba đào
Giữa sa mạc khô hạn Ngài dắt chăn


1. Ngày qua tháng tàn con phải sống trong đời
Lòng con vui biết rằng tình yêu Chúa
Xóa bôi tội lỗi chất chứa trong tâm tư con
Chúa giúp con yêu Ngài mà thôi
Mừng vui khi có Chúa đi cùng
Giờ đây con xin phó dâng Ngài
Giờ con như hương thơm cho danh Giê-xu
Đem hy vọng cho người lầm than

2. Bình an thỏa lòng vì có Chúa đi cùng
Lòng con tin nơi Ngài, Ngài soi sáng lối đi
Vì Chúa, chính Chúa Giê-xu yêu con
Sống bên Ngài, trong Ngài từ nay
Mừng vui khi có Chúa đi cùng
Giờ đây con xin phó dâng Ngài
Giờ con như hương thơm cho danh Giê-xu
Đem hy vọng cho người lầm than

 

Copyright © 2012-2022