Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 216
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

1. Xưa biển ô tội tôi đắm sâu
Bờ an ninh không thấy đâu
Tôi lún sâu vào trong bến mê
Còn đâu dám mong quay về
Nhưng tiếng tuyệt vọng tôi khóc than
Dội vang đến Chúa đại năng
Ngài vực tôi khỏi nước Sa-tan
Tôi hiện thái an

Điệp Khúc:
Ái từ Chúa tôi!
Ái từ cứu tôi!
Thật chỉ có tình thương thôi
Ái từ cứu tôi
Đã cứu vớt tôi

2. Tôi kính dâng lòng tôi Chúa ôi
Nguyện tôi luôn theo Chúa thôi
Tôi sống trong Ngài vui thỏa thay
Hằng ca hát tôn vinh Ngài
Công tác tôi, bài ca của tôi
Đều thuộc riêng của Ngài thôi
Nguyện dâng lên cho ái tâm Ngài
Duy Ngài Chúa tôi 

 

Copyright © 2012-2022