Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Nhịp: 3/4
Bài số: 179
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Cảm tạ Chúa Ngài ban Chúa Jêsus.
Cảm tạ Chúa sắm lo mọi điều.
Cảm tạ Chúa, ngày tháng qua êm đềm.
Chúc tôn Ngài, Ngài luôn bên tôi.

Cảm ơn Ngài ban cảnh xuân ấm êm.
Ngợi khen Chúa cảnh thu thảm thương.
Cảm ơn Ngài lau ráo hết nước mắt.
Chúc tôn Chúa là Chúa an ninh.

2. Cảm tạ Chúa, tình yêu quá sâu rộng,
ân điển Chúa thứ tha tội ô.
Duy Ngài Đấng cung cấp bao nhu cầu
khiến cho đời ngày càng tươi vui.

Mỗi bước đi nhờ Chúa luôn bên mình,
vượt qua hết đau buồn khiếp kinh.
Vững tin nơi Chúa nhân từ hằng sống,
hát chúc tôn Ngài, Đấng vinh quang.

3. Cảm tạ Chúa dầu tăm tối trong đời,
cảm tạ Chúa cả khi tuyệt vọng.
Khi thử thách giông tố vây quanh mình,
hát khen Ngài lòng tin nâng cao.

Những khi ta đặt đức tin nơi Ngài,
Ngài chăn dắt giữ gìn bước đi.
Cảm ơn Ngài đã ban tôi lời Thánh,
vẫn chiếu sáng để dẫn đưa đường.

4. Cảm tạ Chúa, nguồn cung cấp dồi dào,
cho được có nhu cầu hằng ngày.
Mỗi giờ phút cùng Chúa giao thông hoài;
Sống an bình vì Ngài chở che.

Cảm ơn Ngài dìu bước trên thiên trình,
lòng luôn thỏa vui mừng hát vang.
Nhắm Jêsus vững tâm ta cùng tiến,
quyết bước đi về chốn vĩnh an.

Copyright © 2012-2022