Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Bình An, Vui Vẻ
Nhịp: 2/4
Bài số: 176
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 

1. Lòng bạn chưa từng được thái an? 
Gặp gian nguy bạn nao núng luôn?
Gần nơi Cha lòng bạn yên thỏa
Khúc thánh ca nguồn vui tâm hồn.

Điệp Khúc:
Bình an thay có Jêsus
Nhờ Ngài bạn chiến thắng quân thù
Lòng mừng vui, ngợi khen Chúa
Chốn nương cậy hoàn toàn thái an.

2. Lòng bạn nghi ngờ tình Chúa chăng?
Bạn lo âu gặp cơn hiểm nguy?
Bài ca khen ngợi mau trổi tiếng
Lúc ấy tâm bạn thấy an bình.

 

 

Copyright © 2012-2022