Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Bài số: 175
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 

1. Một người bạn đường thân mật. Một bạn đường yêu dấu 
Ở luôn bên cạnh tôi. Xẻ chia bao buồn vui
Một người đầy lòng nhân từ, Tràn đầy lòng thương xót.

Điệp Khúc:
Ở luôn bên cạnh tôi chính là Jêsus
Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Jêsus
Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui
Bao nhiêu ô tội tôi, Chúa đã gánh thay rồi
Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Jêsus.

2. Ngài làm ngừng trận ba đào. Ngài làm ngừng cơn bão
Chúa đưa tay quyền năng. Giữ tôi trong bình an.
Hồi gặp hoạn nạn lo buồn, Ngài dịu dàng nâng đỡ.

3. Trọn đời lòng nầy ngưỡng mộ, Trọn đời ngợi ca Chúa
Hát lên câu tình thương. Tiếng ca vang ngàn phương
Rồi ngày nào về thiên đường, Đời đời còn vui hát.
 

 

Copyright © 2012-2022