Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 4/4
Bài số: 139
Hợp âm: (Am)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Nguyện Ngài xuống phước, dẫn dắt chúng con thái an trọn đời,
Ngài luôn bên chăn dắt cuộc sống.
Tình yêu Chúa vẫn giữ con ở trong an lành, quyền năng Cha sẽ dư dật đời sống con.
Nguyện Ngài xuống phước, dẫn lối chúng con đến nơi tuyệt vời,
kìa vinh quang Cha chiếu muôn lối.
Từ nay sẽ đắc thắng luôn với Jêsus từng bước, cùng nhau đi khắp nơi rao truyền Phúc âm.

Nào ta hãy cùng theo Jêsus, cùng noi bước Chúa, sống như Vua Jêsus.
Kìa Cha vẫn hằng sai ta đi, đừng lo toan chi, Cha luôn luôn đưa bước!
Nơi nắng cháy Chúa khiến tươi mới, suối thiêng Cha tuôn đầy,
Ngài là ánh sáng cho ta ngày đêm, dẫn dắt đến nơi vinh quang của Ngài.
Hãy mừng vui, đừng lo toan... Vì Chúa Jêsus đắc thắng vẫn đi cùng,
hằng ngày bên ta, đến khắp chốn. Sức mới Chúa ban cho ta đến muôn đời.

Copyright © 2012-2022