Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 4/4
Bài số: 132
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Từng ngày qua cuộc đời con sống mang bao lo buồn.
Tiền tài bao công danh con có trong cuộc đời chỉ hư không.
Đã bao lần Jêsus gọi con, lòng chai đá chẳng đáp tiếng Ngài,
vì tình yêu Jêsus vẫn chờ mong.

Giờ này đây lòng con đã biết Chúa Jêsus rồi. 
Ngự vào tâm linh Cha thay đổi quản cai đời con hằng ngày.
Với năng quyền và lòng yêu thương, Jêsus dẫn dắt bước con đi.
Và dùng con tuyên rao Chúa t́ình yêu.

Ngợi tụng Chúa Đấng đã luôn vì nhân thế. Vinh quang Ha-lê-lu-gia!
Ca khen ơn Jêsus tình yêu Chúa chẳng phai.
Cùng hòa dâng lên Vua Jêsus vinh hiển.
Rao cho muôn muôn người trên đất, ca khen ơn Jêsus ở khắp mọi nơi.

Copyright © 2012-2022