Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Dâng Hiến
Nhịp: 4/4
Bài số: 124
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Cầu xin Thiên Chúa chí ái phủ kín lòng, bằng tình thương không đổi dời.
Ngài lau hết nước mắt khỏa lấp mảnh hồn tan vỡ.
Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, Thần Linh Cha sẽ đến vỗ về.
Hàn gắn hết những vết thương lòng ban cho bình an.

Điệp khúc:
Jêsus, Chúa Jêsus. Cuộc sống con dâng Ngài hôm nay.
Jêsus, Chúa Jêsus đến trong tâm hồn này.

2. Cùng dâng lên Chúa tiếng hát với chúc tụng, niềm an vui đang ngây ngất lòng.
Ngợi danh Cha yêu thương, dâng Cha cuộc đời tan vỡ.
Nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày, hồn cô liêu buồn lo thất vọng.
Nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Jêsus.

Copyright © 2012-2022